1. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w domu,
należy przede wszystkim:

a) wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. „kartę zgonu” lub stwierdzenie zgonu. W razie otrzymania stwierdzenia zgonu należy udać się do lekarza, który leczył  zmarłego lub przychodni zdrowia, do której należał zmarły w celu uzyskania karty zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem pozwalającym na załatwienie wszelkich formalności związanych z pogrzebem tj. w USC, zakładzie pogrzebowym, na cmentarzu, u księdza.
b) bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu zadzwonić pod całodobowy nr Tel. (33)811 24 23
lub 607696787, wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do chłodni
c) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu)
należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu
( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w
Państwa imieniu)
d) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej
przy ul. Karpackiej 162 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w
soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia
wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem.
Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

2. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w szpitalu, należy przede wszystkim :

a) udać się do szpitala w celu odebrania karty zgonu
b) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu)
należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu
( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w
Państwa imieniu)
c) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej
przy ul. Karpackiej 162 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w
soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia
wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem.
Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

3. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa
lub podejrzewane jest zabójstwo, należy przede wszystkim :

a) udać się do Prokuratury w celu uzyskania zgody na wydanie osoby zmarłej i jej
pochowanie
b) udać się do Zakładu Medycyny Sądowej w celu odebrania karty zgonu
c) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu)
należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu
( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w
Państwa imieniu)
d) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej
przy ul. Karpackiej 162 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w
soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia
wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem.
Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

4. Śmierć dziecka nienarodzonego.

Jeżeli śmierć dziecka nastąpiła przed 22 tygodniem ciąży, lekarze kwalifikują to jako poronienie i rodzice zwykle nie otrzymują ciała dziecka ani też nie muszą dokonywać jego rejestracji. Jeśli chcą jednak pochować dziecko ( co jest możliwe i co gwarantuje prawo), obowiązują ich takie same procedury jak przy śmierci dzieci narodzonych po 22 tygodniu ciąży.

Jeśli dziecko zmarło po 22 tygodniu ciąży, rodzice powinni pobrać ze szpitala tzw. Pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu. Dokumenty te przysługują każdemu dziecku, bez względu na czas trwania ciąży. Jeśli są problemy z ustaleniem płci dziecka, rodzice sami mają prawo wskazać tę płeć. Jest to tzw. Uprawdopodobnienie płci opierające się np. na odczuciach matki. Na podstawie zaświadczenia ze szpitala Urząd Stanu Cywilnego wystawi akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, lub jeśli żyło przynajmniej kilka minut – zwykły akt urodzenia. Dziecku nadaje się imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców.

W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. Wymagane dokumenty to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS -12) , skrócony odpis aktu zgonu (w przypadku dziecka które urodziło się martwe – skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach), oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ( skrócone odpisu aktów stanu cywilnego).