W celu załatwienia formalności związnych z pogrzebem potrzebne będą n/w dokumenty:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty osoby, która będzie załatwiała pogrzeb
  • jeżeli zmarły był osobą pracującą - zaświadczenie z zakładu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne
  • w przypadku emeryta lub rencisty - legitymacja emeryta/rencisty
  • nr pesel osoby zmarłej

Dodatkowo dokumenty do USC :

  • dowód osobisty zmarłego
  • aktualny paszport
  • książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50-tego roku życia